Creative Commons License

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license.

By Staff Reports

Tuần này sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của San Joseans.

Những gì bắt đầu như một ngày bình thường vào thứ Tư đã kết thúc với chín gia đình nói lời tạm biệt với chồng, cha, anh em và những người bạn thân nhất của họ. Chín người đàn ông đã bị bắn chết tại một bãi đường sắt VTA sau khi một nhân viên bất bình nổ súng sau một cuộc họp công đoàn.

Kẻ xả súng, Samuel Cassidy, đã tự sát sau khi các đại biểu can thiệp.

Dưới đây là cái nhìn về cách San Jose thương tiếc cho chín sinh mạng bị mất trong một thảm kịch đã thêm tên của thành phố vào danh sách ngày càng tăng về những người có vụ xả súng hàng loạt.

Để tìm hiểu cách bạn có thể giúp đỡ các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt hôm thứ Tư, hãy nhấp vào đây .

Bài đăng Nhìn lại cách San Jose thương tiếc sau vụ xả súng hàng loạt xuất hiện đầu tiên trên San José Spotlight .

This article was originally published by The San José Spotlight.

Leave a comment

Your email address will not be published.