Creative Commons License

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license.

By Lorraine Gabbert

Source:

Office vacancies in downtown San Jose increased during the pandemic, but some say it’s only a matter of time before workers return.

According to Silicon Valley MarketBeat, which analyzes commercial real estate activity, downtown vacancies rose during the beginning of 2021 from 14.2% to 17%—about 1.5 million square feet—compared to the first quarter of 2020.

At the start of 2021, occupancy was down and new leasing activity was historically low in Silicon Valley, said Julie Leiker, director of Silicon Valley Research, in a statement.

“Contributing to this decline is the fact that many companies continue to postpone all but the most essential real estate decisions,” she said.

The data shows a slowdown of tenants moving into new commercial spaces in the first quarter of 2021. Tenants moved into 5.3 million square feet in 2020, compared with 10.4 million square feet in 2019.

This decline comes after occupancy growth numbers in 2018 and 2019 reached 2.3 million square feet and 2.4 million square feet, respectively.

Business vacancies in downtown rose during the pandemic, but city officials remain optimistic about recovery. Photo by Lorraine Gabbert.

Translation:

Vị trí tuyển dụng văn phòng ở trung tâm thành phố San Jose đã tăng lên trong thời kỳ đại dịch, nhưng một số người nói rằng việc công nhân quay trở lại chỉ là vấn đề thời gian.

Theo Silicon Valley MarketBeat , chuyên phân tích hoạt động bất động sản thương mại, các vị trí trống ở trung tâm thành phố đã tăng từ 14,2% lên 17% – khoảng 1,5 triệu feet vuông – so với quý đầu tiên của năm 2020.

Julie Leiker, Giám đốc Nghiên cứu Thung lũng Silicon , cho biết vào đầu năm 2021, công suất thuê đã giảm và hoạt động cho thuê mới ở mức thấp trong lịch sử ở Thung lũng Silicon.

Bà nói: “Góp phần vào sự sụt giảm này là việc nhiều công ty tiếp tục trì hoãn tất cả, trừ những quyết định quan trọng nhất về bất động sản.

Dữ liệu cho thấy sự chậm lại của khách thuê chuyển đến các không gian thương mại mới trong quý đầu tiên của năm 2021. Người thuê đã chuyển đến 5,3 triệu bộ vuông vào năm 2020, so với 10,4 triệu bộ vuông vào năm 2019.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi con số tăng trưởng công suất thuê trong năm 2018 và 2019 lần lượt đạt 2,3 triệu bộ vuông và 2,4 triệu bộ vuông.

Các vị trí tuyển dụng kinh doanh ở trung tâm thành phố tăng lên trong thời kỳ đại dịch, nhưng các quan chức thành phố vẫn lạc quan về sự phục hồi. Ảnh của Lorraine Gabbert.

Source:

Nonprofit community media center CreaTV San Jose last month leased 18,000 square feet of office space downtown on S. Second St. — the former site of a Zanotto’s deli express and TechShop. The organization wants a long-term presence downtown and signed a 10-year lease with two five-year extensions.

The space inside is slated to be subleased to cultural, arts and media nonprofits, potentially including this news organization. A little less than a third of the space will be used for offices, CEO Chad Johnston said, with the remainder being community driven and connected to technology. He envisions the space being used for hybrid fundraisers, podcasts and YouTube recordings. 

“As Google comes into downtown as an anchor, we’re trying to reserve accessible, affordable space for community use,” Johnston said. 

Additional momentum to return to the office could be on the horizon. Santa Clara County in May moved into the less-restrictive yellow tier of the state’s reopening plan, allowing most businesses to operate indoors with minimal modifications.

Local health officials recently lifted a requirement that businesses maximize the number of teleworking employees. They also said businesses no longer need to impose social distancing protocols.

As sheltering in place kept employees at home, the need for new office space sharply declined. Photo by Lorraine Gabbert.

Office of Economic Development spokesperson Elisabeth Handler said downtown will be well positioned to recover as the office market comes back to life. She added that location, price, amenities, new housing and transit access are still selling points post-COVID.

But not all employees want to return to the office — opting to avoid long commutes in traffic — and this could affect the amount of office space needed in the future.

“This is definitely among the biggest conversations right now,” Handler said. “What will be the longer term impact of work from home on the office market? From a space utilization standpoint, the jury is out.”

While there are a few examples of companies going completely virtual, Handler said that’s still pretty rare and that it’s more common to see a hybrid approach.

“We’re seeing more and more companies plan to transition back to the office,” she said. “It’s possible the amount of office space needed will remain the same, due to social distancing, even if the employee density is reduced. We expect a trend toward more office workers returning to the office as we move forward, as long as virus spread continues to be reduced.”

The lack of employees in downtown offices affects city finances, as well as foot traffic to downtown businesses and restaurants. Handler said downtown retail, food and service businesses are heavily dependent on office workers, business travelers and convention-goers to spur spending.

“The less revenue those businesses see, the fewer sales tax dollars flow to the city,” she said.

Original Gravity, MINIBOSS and Paper Plane co-owner George Lahlouh said he reduced hours at all three businesses due to a decline in patrons.

“We’ve lost a lot of that downtown happy hour crowd,” Lahlouh said. “All of the office buildings are still empty and out of town travel is all but gone. It will take us a while to recover.”

Phil Mahoney, commercial real estate broker and vice chairman at Newmark Knight Frank, is optimistic about downtown’s future growth. Photo by Lorraine Gabbert.

Blage Zelalich, San Jose’s downtown manager, said the decline in sales tax revenue during the pandemic was just shy of 50%. 

“Our businesses downtown were hit pretty substantially by the shutdown of all of the industries that support their existence,” she said.

Translation:

Trung tâm truyền thông cộng đồng phi lợi nhuận CreaTV San Jose tháng trước đã thuê 18.000 feet vuông không gian văn phòng ở trung tâm thành phố S. Second St. – địa điểm cũ của cửa hàng đồ ăn nhanh và TechShop của Zanotto. Tổ chức muốn có sự hiện diện lâu dài ở trung tâm thành phố và đã ký hợp đồng thuê 10 năm với hai lần gia hạn 5 năm.

Không gian bên trong dự kiến sẽ được cho thuê lại cho các tổ chức phi lợi nhuận về văn hóa, nghệ thuật và truyền thông, có khả năng bao gồm cả tổ chức tin tức này. Giám đốc điều hành Chad Johnston cho biết, ít hơn một phần ba không gian sẽ được sử dụng cho văn phòng, phần còn lại là do cộng đồng thúc đẩy và kết nối với công nghệ. Anh ấy hình dung không gian sẽ được sử dụng cho các hoạt động gây quỹ hỗn hợp, podcast và ghi âm trên YouTube.

Johnston nói: “Khi Google tiến vào trung tâm thành phố như một mỏ neo, chúng tôi đang cố gắng dành không gian có thể tiếp cận, giá cả phải chăng để cộng đồng sử dụng.

Động lực bổ sung để trở lại văn phòng có thể đang đến gần. Quận Santa Clara vào tháng Năm đã chuyển sang cấp màu vàng ít hạn chế hơn trong kế hoạch mở cửa trở lại của tiểu bang, cho phép hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong nhà với những sửa đổi tối thiểu.

Các quan chức y tế địa phương gần đây đã dỡ bỏ yêu cầu rằng các doanh nghiệp phải tối đa hóa số lượng nhân viên làm việc từ xa. Họ cũng cho biết các doanh nghiệp không còn cần phải áp đặt các giao thức làm xa rời xã hội.

Do việc bố trí chỗ ở tại chỗ khiến nhân viên phải ở nhà, nhu cầu về không gian văn phòng mới đã giảm mạnh. Ảnh của Lorraine Gabbert.

Người phát ngôn của Văn phòng Phát triển Kinh tế Elisabeth Handler cho biết trung tâm thành phố sẽ có vị trí tốt để phục hồi khi thị trường văn phòng hoạt động trở lại. Cô ấy nói thêm rằng vị trí, giá cả, tiện nghi, nhà ở mới và quyền tiếp cận phương tiện công cộng vẫn là những điểm bán hàng sau COVID.

Nhưng không phải tất cả nhân viên đều muốn quay lại văn phòng – chọn tránh các tuyến đường dài khi tắc đường – và điều này có thể ảnh hưởng đến diện tích văn phòng cần thiết trong tương lai.

“Đây chắc chắn là một trong những cuộc trò chuyện lớn nhất hiện nay,” Handler nói. “Tác động lâu dài hơn của việc làm tại nhà đối với thị trường văn phòng là gì? Từ quan điểm sử dụng không gian, ban giám khảo đã ra ngoài. "

Mặc dù có một vài ví dụ về các công ty hoạt động hoàn toàn ảo, Handler cho biết điều đó vẫn còn khá hiếm và việc tiếp cận kết hợp trở nên phổ biến hơn.

“Chúng tôi thấy ngày càng nhiều công ty có kế hoạch chuyển đổi trở lại văn phòng,” cô nói. “Có thể số lượng không gian văn phòng cần thiết sẽ vẫn giữ nguyên, do sự xa cách xã hội, ngay cả khi mật độ nhân viên giảm. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng sẽ có nhiều nhân viên văn phòng quay trở lại văn phòng hơn khi chúng tôi tiến lên, miễn là sự lây lan vi rút tiếp tục được giảm bớt. "

Việc thiếu nhân viên trong các văn phòng ở trung tâm thành phố ảnh hưởng đến tài chính của thành phố, cũng như lượng người đi bộ đến các doanh nghiệp và nhà hàng ở trung tâm thành phố. Handler cho biết các doanh nghiệp bán lẻ, thực phẩm và dịch vụ ở trung tâm thành phố phụ thuộc nhiều vào nhân viên văn phòng, khách doanh nhân và những người đi hội nghị để thúc đẩy chi tiêu.

Bà nói: “Các doanh nghiệp đó càng ít doanh thu, thì tiền thuế bán hàng chảy vào thành phố càng ít.

Đồng sở hữu của Original Gravity, MINIBOSS và Paper Plane, George Lahlouh cho biết ông đã giảm giờ làm việc tại cả ba cơ sở kinh doanh do lượng khách quen giảm.

Lahlouh nói: “Chúng tôi đã mất rất nhiều đám đông vào giờ hạnh phúc ở trung tâm thành phố. “Tất cả các tòa nhà văn phòng vẫn còn trống và việc đi lại ngoài thị trấn là tất cả nhưng đã biến mất. Chúng tôi sẽ mất một thời gian để hồi phục ”.

Phil Mahoney, nhà môi giới bất động sản thương mại và phó chủ tịch tại Newmark Knight Frank, rất lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai của trung tâm thành phố. Ảnh của Lorraine Gabbert.

Blage Zelalich, quản lý trung tâm thành phố San Jose, cho biết sự sụt giảm doanh thu từ thuế bán hàng trong thời kỳ đại dịch chỉ là 50%.

Bà nói: “Các doanh nghiệp của chúng tôi ở trung tâm thành phố đã bị ảnh hưởng khá lớn bởi sự đóng cửa của tất cả các ngành công nghiệp hỗ trợ sự tồn tại của họ.

Source:

“I fully expect to see more people continue to work remotely, if even just periodically, than we did pre-pandemic,” Peralez said.

Phil Mahoney, commercial real estate broker and vice chairman at Newmark Knight Frank, is optimistic about future growth, including 200 Park, a tech-oriented office tower being built downtown.

Mahoney said he expects to see the number of office vacancies slowly decline, noting that while some employees might continue working from home, the majority will return to the office. He said he’s seeing substantial commercial real estate activity from larger tenants in Palo Alto, Mountain View and Sunnyvale, a precursor for downtown.

“Every quarter’s better and we’re seeing more and more recovery,” he said. “It just takes time.”

Contact Lorraine Gabbert at lorrainegabbertsjspotlight@gmail.com.

Translation:

Peralez nói: “Tôi hoàn toàn mong đợi sẽ thấy nhiều người tiếp tục làm việc từ xa, thậm chí chỉ là định kỳ, so với thời kỳ trước đại dịch.

Phil Mahoney, nhà môi giới bất động sản thương mại và phó chủ tịch tại Newmark Knight Frank, lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, bao gồm 200 Park, một tòa tháp văn phòng định hướng công nghệ đang được xây dựng ở trung tâm thành phố.

Mahoney cho biết ông hy vọng sẽ thấy số lượng vị trí tuyển dụng văn phòng giảm dần, lưu ý rằng trong khi một số nhân viên có thể tiếp tục làm việc tại nhà, phần lớn sẽ quay trở lại văn phòng. Anh ấy cho biết anh ấy đang thấy hoạt động bất động sản thương mại đáng kể từ những người thuê lớn hơn ở Palo Alto, Mountain View và Sunnyvale, tiền thân của trung tâm thành phố.

Ông nói: “Mỗi quý đều tốt hơn và chúng tôi đang chứng kiến sự phục hồi ngày càng nhiều hơn. "Nó chỉ cần thời gian."

Liên hệ với Lorraine Gabbert tại lorrainegabbertsjspotlight@gmail.com.

This article was originally published by The San José Spotlight.

Leave a comment

Your email address will not be published.